شرکت ایرانسل جهت ارائه طرح تابستانی تعویض سیم کارت های 2G و 3G به 4G و ارائه اینترنت پرسرعت خود مکان هایی را در پر رفت و آمد ترین نقاط شهرهای مختلف ایران برگزید تا در آنجا کانترهای فروش خود را بر قرار سازد، گروه طراحان نقش آفتاب افتخار اجرای 10 کانتر در تهران، یک غرفه و کانتر در خزرشهر مازندران و یک کانتر در مجتمع لاله پارک تبریز را برای این شرکت معظم دارد.