غرفه شرکت آریا ایده ارکا تولید کننده لنت ترمز و نماینده شرکت ارکا ترکیه در ایران – نمایشگاه خودرو سال 1393