غرفه آموزشگاه سانازسانیا با سرپرستی سرکار خانم مینایی، در نمایشگاه شیرینی و شکلات سال 92