⁣⁣داشتن یک وبسایت قوی و حرفه ای مستلزم رعایت دو بخش اساسی است:
1- طراحی استاندارد و خوب
2- سئوی حرفه ای وردپرس و بهینه سازی
این دو مورد را اگر رعایت کنید مطمئن باشید وبسایت موفقی خواهید داشت. اما مورد دوم یعنی سئوی حرفه ای به ظاهر شاید خیلی سخت بیاید اما اگر راهش را پیدا کنید کاری ندارد.