تاثیر رنگ در غرفه سازی

استفاده مناسب از هر رنگ می تواند كاربرد ویژه ای در طراحی دكوراسیون غرفه های نمایشگاهی داشته باشد و بررسی تاثیر متقابل روانشناختی رنگ ها در كاربرد هنری غرفه اهمیت به سزایی دارد.شكوه و جلوه هر رنگ دیگر،اثر واقعی خودرا نشان می دهدو هر رنگ نسبت به رنگ دیگرمیزان تیرگی یا روشنی اش بهتر نمایان می شود.
تغییر دادن این ترتیب طبیعی ، ناهماهنگی رنگ ها را به دنبال دارد و استفاده از این تركیب ناسازگار، می تواند تغییرات زیادی در طراحی غرفه ها به وجود آورد.رنگ ها از عوامل مهم جذب مخاطب هستند و در خاطره ها باقی می مانند.وسایل و تجهیزات و مبلمان و لوازم بكار گرفته شده در غرفه باید دارای رنگ و كیفیت ظاهری مناسب باشند.
چرخه رنگ
منبع: سکو

نظرات برای این پست بسته شده است.